Zmluva č. 0917/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0917/2009
Dodávateľ:LUKO-SK, s.r.o., Kuchyňa, Kuchyňa 469
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na elektrických výťahoch
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy