Zmluva č. 0963/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0963/2010
Dodávateľ:
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo ANCIMIS
Zmluvne dohodnutá čiastka:24 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:24 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:

Prílohy