Zmluva č. 0277/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0277/2010
Dodávateľ:NetFinance, spol.s.r.o., Bernolákovo, Topoľový rad 39
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vytvorenie diela - Realizačná štúdia k technologickej aplikácii pre šírenie multimediálneho obsahu pre účely rekvalifikácie a ďalšieho vzdelávania pre výkon celoživotného poradenstva
Zmluvne dohodnutá čiastka:29 875,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:29 875,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy