Zmluva č. 0065/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0065/2009
Dodávateľ:MAURIT s.r.o., Dubnica nad Váhom, Partizánska 1281/13
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - zhotovenie softvéru, vývoj, testovanie a imlementácia systému Mobility - online
Zmluvne dohodnutá čiastka:69 126,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:69 126,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy