Zmluva č. 0275/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0275/2010
Dodávateľ:ACASE, a.s., Košice, Čordáková 13
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prevádzka , servis, legislatívna a technologická podpora a implementácia systému CASE*ERP
Zmluvne dohodnutá čiastka:51 400,18
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:51 400,18
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy