Zmluvy za Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
12940009 - U Meredes-Benz Slovakia s.r.o. Dohoda o skončení kúpnej zmluvy 0 0 SMÚ 31.05.2010 31.05.2010
130/111/2010 Advokátska kancelária LAWCORP, s. r. o. Zmluva o dielo 0 0 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 22.12.2010 31.12.2010 Cena za plnenie predmetu zmluvy je uvedená bez DPH
01970009 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 1 0 SMÚ 19.12.2008 01.01.2009
02370008 KRPA-KUBIKO, spol. s r.o. Kúpna zmluva 3 0 SMÚ 31.07.2008 31.07.2010 2,76 €/balík
01470009 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 5 0 SMÚ 16.12.2008 01.01.2009
01570009 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 5 0 SMÚ 16.12.2008 01.01.2009
01670009 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 5 0 SMÚ 16.12.2008 01.01.2009
01770009 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 5 0 SMÚ 16.12.2008 01.01.2009
01870009 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 8 0 SMÚ 16.12.2008 01.01.2009
02870008 ETN Slovakia, spol. s r.o. Rámcová dohoda 10 0 SMÚ 31.07.2008 30.06.2010
00572009 OTIS Výťahy, s.r.o. Servisná zmluva na servis zdvíhacích zariadení 12 850 SMÚ 01.12.2008 30.11.2011 hodinová sadzba 12,31 €
01/10/08 PEF družstvo Zmluva o dielo č. 01/10/08 24 0 SMI 10.10.2008 31.12.2009 hodinová sadzba 23,7 €
02523007 Justur, spol. s r.o. Zmluva o dielo a spolupráci 24 32 076 SMÚ 28.05.2007 28.05.2011 hodinová sadzba 23,7 €
100/004/2006/PP Slovenská legálna metrológia, n.o. Zmluva o dielo č. 100/004/2006/PP 24 0 SMI 15.06.2006 31.12.2006 hodinová sadzba 23,89 €
04010008 JUDr. Alžbeta Štrpková, advokát Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb 53 649 SMÚ 01.09.2008 31.12.2010 hodinová sadzba 26,55 €
31/2009 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Certifikačný orgán CERTICOM Licenčná zmluva č. 15090184 uzatvorená podľa § 508 a nasl. Obchodného zákonníka 132 132 SÚTN 31.10.2009 30.10.2012 hradené z vlastných zdrojov
27/2007 SETECH Telematics, s. r. o. Zmluva o telematickom riadení vozidiel č. 107295 uzavretá podľa § 261 ods. 6 a § 262 Obchodného zákonníka 154 0 SÚTN 16.11.2007 hradené z vlastných zdrojov
17/2008 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Zmluva č. 85/2008/PZS o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 256 1 965 SÚTN 01.12.2008 hradené z vlastných zdrojov
13/2009 INCHEBA, a. s. Zmluva č. 40/09/910 o vzájomnom poskytovaní služieb 357 0 SÚTN 09.04.2009 31.01.2010 hradené z vlastných zdrojov
19/2010 INCHEBA, a. s. Zmluva č. 172/10/910 o vzájomnom poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 357 357 SÚTN 26.02.2010 10.10.2010 hradené z vlastných zdrojov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>