Zmluva č. 130/111/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:130/111/2010
Dodávateľ:Advokátska kancelária LAWCORP, s. r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:27 350,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Poznámka:Cena za plnenie predmetu zmluvy je uvedená bez DPH

Prílohy