Zmluva č. 02523007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:02523007
Dodávateľ:Justur, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo a spolupráci
Zmluvne dohodnutá čiastka:23,70
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:23,70
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:32 076,17
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ
Poznámka:hodinová sadzba 23,7 €

Prílohy