Zmluvy za Štatistický úrad SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZML-1-18/2008-130/2008 ProSCK, spol. s r.o. Bratislava Statické posúdenie možnosti nadstavby administratívnej budovy ŠÚ SR 9 875 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 25.02.2008 06.04.2008
ZML-1-18/2009-130/2009 STOREAL, s r.o. Čadca Rekonštrukcia podlahy a zhotovenie priečok na 1. poschodí budovy ŠÚ SR v Nitre, Rázusova 9, 949 55 Nitra 32 316 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 16.09.2009 30.11.2009
ZML-1-19/2007-130/2007 SB-KLIMA Bratislava Dodávka a montáž dvoch ks kazetových klimatizačných jednotiek v reprografickom stredisku na 3. posch. na Miletičovej ul. v Bratislave 14 244 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 29.11.2007 14.12.2007
ZML-1-19/2009-130/2009 Ladislav Čižmár - Čižmár Plast, Michalovce Rekonštrukcia okien so zateplením v počte 40 ks v budove ŠÚ SR, kontaktné miesto Michalovce 12 320 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 05.10.2009 30.11.2009
ZML-1-1/2007-220/2007 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Spracovanie štvrťročného výkazu - zisťovanie o dovolenkových pobytoch a služobných cestách CR 3-04 za rok 2007 podľa TP C/418/10 vydaného ŠÚ SR 7 821 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 09.02.2007 20.02.2008
ZML-1-1/2008-200/2008 Trexima Bratislava spol. s.r.o., Bratislava Preverenie počtu zamestnancov v roku 2004 a 2005 v podnikoch vybraných objednávateľom 15 405 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 21.01.2008 31.01.2008
ZML-1-1/2009-200/2009 Data Systém Soft, spol. s.r.o., Bratislava Vvykonanie diela pre elektronický zber dát 3 874 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 26.01.2009 31.01.2009
ZML-1-20-2009-130/2009 Bau3Mex, a.s. Bratislava Oprava vstupného schodiska a výmeny vstupných dverí v budove pracoviska objednávateľa na Hanulovej 5/c v Bratislave 36 080 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 29.09.2009 31.12.2009
ZML-1-20/2007-600/2007 Trexima Bratislava spol. s.r.o., Bratislava Odborná koordinácia objednávateľa, kontinuálne a komplexné realizovanie úloh - celoštátnej výberové zisťovanie o úplných nákladoch práce 428 290 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.01.2008 30.11.2010
ZML-1-20/2008-600/2008 INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava Spracovanie štúdie na zabezpečenie zberu údajov pri SODB v roku 2011 27 883 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 18.07.2008 18.10.2008
ZML-1-21/2007-220/2007 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Úprava a odladenie programového vybavenia pre spracovanie mesačného zisťovania cien trhových služieb v roku 2008 Ceny VTS 1-12, Ceny VTS 2-12, Ceny VTS 3-12 a Ceny VTS 4-12 podľa TP AB/450/4 vydaného ŠÚ SR 3 555 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.01.2008 30.11.2010
ZML-1-22/2007-220/2007 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava RÚ 5-99 - prehľad údajov o domácnosti spravodajského súboru štatistiky rodinných účtov v roku 2008, RÚ 4-12 Denník spravodajskej domácnosti, RÚ 6-12 Mesačný rozpočet domácnosti podľa TP 464/3 vydaného ŠÚ SR 5 530 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 17.12.2007 31.01.2008
ZML-1-22/2008-130/2008 PP INVEST, s.r.o. Vráble Rekonštrukcia prístupovej cesty a vybudovanie parkoviska pred ŠÚ SR - pracovisko ŠÚ SR v Nitre, Rázusova ul. Nitra 66 161 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 08.08.2008 15.09.2008
ZML-1-22/2009-410/2009 Forma spol. s r.o. Bratislava Dodanie tlačenej formy publikácie Edičný program 2010 zhotoviteľom v náklade 800 ks pre potreby a podľa dispozícií objednávateľa 3 219 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 09.10.2009 25.11.2009
ZML-1-23/2009-130/2009 OD Plast, spol. s.r.o. Trnava Rekonštrukcia fasády a strechy so zateplením administratívnej budovy objednávateľa pracoviska ŠÚ SR v Trnave 118 263 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 22.10.2009 15.12.2009
ZML-1-24/2008-230/2008 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Konfigurácia SW infraštruktúry pre potreby nasadenia systému WebStat a technická podpora SW, prevádzková dokumentácia 15 253 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 22.09.2008 12.10.2008
ZML-1-24/2009-410/2009 VEDA vydavateľstvo SAV, Bratislava Príprava tlačovej predlohy a dodanie tlačenej formy publikácie Regióny Slovenska 2009 5 300 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 27.10.2009 30.10.2009
ZML-1-25/2009-600/2009 DIVYD, s.r.o. Bratislava Spracovanie koncepcie informačnej a propagačnej kampane prípravy na reaizáciu SODB 2011 34 391 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 26.11.2009 15.12.2009
ZML-1-26/2008-130/2008 TerraGas s.r.o. Bratislava Rekonštrukcia plynovej teplovodnej kotolne pre ŠÚ SR pracovisko Trenčín, ul. Kniežaťa Pribinu 28 16 922 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 20.10.2008 07.11.2008
ZML-1-26/2009-230/2009 ANASOFT APR, spol. s r.o. Bratislava Vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre zavedenie IT Service Managementu v prostredí ŠÚ SR 34 439 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 16.11.2009 30.11.2009