Zmluva č. ZML-1-20-2009-130/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-20-2009-130/2009
Dodávateľ:Bau3Mex, a.s. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava vstupného schodiska a výmeny vstupných dverí v budove pracoviska objednávateľa na Hanulovej 5/c v Bratislave
Zmluvne dohodnutá čiastka:36 080,26
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:36 080,26
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy