Zmluva č. ZML-1-1/2008-200/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-1/2008-200/2008
Dodávateľ:Trexima Bratislava spol. s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Preverenie počtu zamestnancov v roku 2004 a 2005 v podnikoch vybraných objednávateľom
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 405,30
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 405,30
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy