Zmluva č. ZML-1-20/2007-600/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-20/2007-600/2007
Dodávateľ:Trexima Bratislava spol. s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Odborná koordinácia objednávateľa, kontinuálne a komplexné realizovanie úloh - celoštátnej výberové zisťovanie o úplných nákladoch práce
Zmluvne dohodnutá čiastka:428 290,42
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:428 290,42
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy