Zmluva č. ZML-1-22/2009-410/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-22/2009-410/2009
Dodávateľ:Forma spol. s r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodanie tlačenej formy publikácie Edičný program 2010 zhotoviteľom v náklade 800 ks pre potreby a podľa dispozícií objednávateľa
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 218,95
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 218,95
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy