Zmluva č. ZML-1-18/2009-130/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-18/2009-130/2009
Dodávateľ:STOREAL, s r.o. Čadca
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rekonštrukcia podlahy a zhotovenie priečok na 1. poschodí budovy ŠÚ SR v Nitre, Rázusova 9, 949 55 Nitra
Zmluvne dohodnutá čiastka:32 315,66
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:32 315,66
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy