Zmluva č. ZML-1-26/2008-130/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-26/2008-130/2008
Dodávateľ:TerraGas s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rekonštrukcia plynovej teplovodnej kotolne pre ŠÚ SR pracovisko Trenčín, ul. Kniežaťa Pribinu 28
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 922,40
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 922,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy