Zmluva č. ZML-1-25/2009-600/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-25/2009-600/2009
Dodávateľ:DIVYD, s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Spracovanie koncepcie informačnej a propagačnej kampane prípravy na reaizáciu SODB 2011
Zmluvne dohodnutá čiastka:34 391,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:34 391,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy