Zmluva č. ZML-1-1/2009-200/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-1/2009-200/2009
Dodávateľ:Data Systém Soft, spol. s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vvykonanie diela pre elektronický zber dát
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 873,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 873,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy