Zmluva č. ZML-1-21/2007-220/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-21/2007-220/2007
Dodávateľ:Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Úprava a odladenie programového vybavenia pre spracovanie mesačného zisťovania cien trhových služieb v roku 2008 Ceny VTS 1-12, Ceny VTS 2-12, Ceny VTS 3-12 a Ceny VTS 4-12 podľa TP AB/450/4 vydaného ŠÚ SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 555,10
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 555,10
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy