Zmluvy za Štatistický úrad SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZML-1-2/2006-220/2006 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava RU 5-99 Prehľad udajov o domácnosti spravodajského suboru štatistiky rodinných účtov v roku 2005, RU 4-12 Denník spravodajskej domacnosti RU 6-12 Mesačný ropočet domácnosti podľa TP 464/1 vydaného ŠÚ SR 7 395 0 ŠÚ SR, Bratislava 13.02.2006 24.02.2006
ZML-1-2/2007-130/2007 Ján Belan - BVM alarm systém, Lietavská Lúčka Dodávka a montáž ďalších zabezpečovacích prvkov k poplachovému systému na hlásenie narušenia v budove ŠÚ SR na Framborskej 23 v Žiline 2 827 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 06.03.2007 12.03.2007
ZML-1-2/2008-220/2008 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Zabezpečenie aktualizácie decentralizovaného spracovania spotrebiteľských cien KPE SCDO 2-52/2008 podľa TP AB/493/0 vydaného ŠÚ SR 7 703 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 18.02.2008 10.04.2008
ZML-1-2/2009-530/2009 Jozef Igaz - Tlačivá a papier, Trenčín Tlač 6500 ks dotazníkov pre zisťovanie IKT v podnikoch a 50 ks dotazníkov pre zisťovanie o IKT v sektore finančníctva a poisťovníctva 3 499 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 30.01.2009 05.02.2009
ZML-1-2/2010-200/2010 Trexima Bratislava spol. s.r.o., Bratislava Vykonanie odborného prekladu vysvetliviek k medzinárodnej štandardnej klasifikácii ISCO 08 z AJ do SJ 18 897 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 03.03.2010 20.11.2010
ZML-1-3-2006/220/2006 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Čiaskové úpravy do modulov APV DC 2000 5 530 0 ŠÚ SR, Bratislava 13.02.2006 06.03.2006
ZML-1-30/2006-130/2006 SPAEZ spol. s.r.o., Banská Bystrica Dodávka a montáž bezexpanzného systému na ústrednom kúrení v objekte ŠÚ SR na Triede SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 5 382 0 ŠÚ SR, Bratislava 01.12.2006 15.12.2006
ZML-1-30/2008-220/2008 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Mesačné zisťovania cien trhových služieb pre rok 2009 Ceny VTS 1-12, Ceny VTS 2-12, Ceny VTS 3-12, Ceny VTS 4-12, Ceny VTS 5-12, Ceny VTS 6-12, Ceny VTS 7-12, Ceny VTS 8-12, Ceny VTS 9-12, Ceny VTS 10-12, Ceny VTS 11-12, Ceny VTS 12-12, Ceny VTS 13-12 pod 12 838 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 12.12.2008 07.01.2009
ZML-1-30/2009-300/2009 INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava Vypracovanie metodických postupov výpočtov pre výpočet parity kúpnej sily 4 990 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 28.12.2009 29.01.2010
ZML-1-31/2008-220/2008 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava RÚ 5-99 Prehľad údajov o domácnosti spravodajského súboru štatistiky rodinných účtov v roku 2009, RÚ 4-12 Denník spravodajskej domácnosti, RÚ 6-12 Mesačný rozpočet domácnosti podľa TP A,B/464/4 vydaného ŠÚ SR 13 035 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 12.12.2008 31.01.2009
ZML-1-32/2008-130/2008 Filip Juda - STAFIL, Prešov Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení a kuchyniek v administratívnej budove pracovisko objednávateľa na Plzenskej 2 v Prešove 43 008 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 03.12.2008 31.03.2009
ZML-1-33/2008-831/2008 DataSoft Consulting, s.r.o. Trenčianske Teplice Komplexné vypracovanie Projektu bezpečnosti ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 6 597 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 28.11.2008 17.12.2008
ZML-1-3/2007-220/2007 ODIS spol. s.r.o., Žilina Spracovanie štatistiky cien v stavebníctve Ceny stav 10-04 - štvrťročné výkazy o pohybe cien v stavebníctve za rok 2007 podľa TP B/422/5 vydaného ŠÚ SR 18 012 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 20.03.2007 31.01.2008
ZML-1-3/2008-220/2008 ODIS spol. s.r.o., Žilina Spracovanie štatistiky cien v stavebníctve Ceny stav 10-04 - štvrťročné výkazy o pohybe cien v stavebníctve za rok 2008 podľa TP B/422/6 vydaného ŠÚ SR 18 012 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 18.12.2008 31.01.2009
ZML-1-3/2009-130/2009 ELTK, s.r.o. Bratislava Odstránenie závad elektroinštalácie v rozsahu predloženej revíznej správy v budove ŠÚ SR Hanulova 5/c v Bratislave 3 138 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 30.01.2009 31.03.2009
ZML-1-4/2007-220/2007 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Úprava programového vybavenia a spracovanie štvrťročného výkazu o práci Práca 2-04 za rok 2007 podľa TP C/327/14 vydaného ŠÚ SR 9 480 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 21.03.2007 03.08.2007
ZML-1-4/2008-220/2008 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Vytvorenie novej verzie systému WebStat pre zber dát v štatistických zisťovaniach s integrovaním a úpravou funkčných modulov systému DC2000 106 652 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 25.03.2008 25.04.2008
ZML-1-4/2009-530/2009 Feedback s.r.o., Bratislava Kontrola a spracovanie údajov zo zisťovania o využívaní IKT v podnikoch a finančných inštitúciách 11 900 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 04.03.2009 30.09.2009
ZML-1-4/2010-300/2010 INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava Výkon a dodanie vybraných činností v rámci zapracovania nových metód očisťovania kvality vybraných tovarov a služieb spotrebného koša v zisťovaní spotrebiteľských cien 6 612 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 03.03.2010 30.04.2010
ZML-1-5/2006-220/2006 Partner Soft spol. s.r.o. Bratislava Zabezpečenie aktualizácie programového vybavenia pre mesačné spracovanie OBYV 1-12,OBYV 2-12, OBYV 3-12, OBYV 4-12, OBYV 5-12 za rok 2006 podľa technického projektu B/0454/3 vydaného ŠÚ SR 2 370 0 ŠÚ SR, Bratislava 06.03.2006 31.03.2006