Zmluva č. ZML-1-4/2007-220/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-4/2007-220/2007
Dodávateľ:Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Úprava programového vybavenia a spracovanie štvrťročného výkazu o práci Práca 2-04 za rok 2007 podľa TP C/327/14 vydaného ŠÚ SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 480,18
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 480,18
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy