Zmluva č. ZML-1-4/2009-530/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-4/2009-530/2009
Dodávateľ:Feedback s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kontrola a spracovanie údajov zo zisťovania o využívaní IKT v podnikoch a finančných inštitúciách
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 900,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 900,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy