Zmluva č. ZML-1-33/2008-831/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-33/2008-831/2008
Dodávateľ:DataSoft Consulting, s.r.o. Trenčianske Teplice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Komplexné vypracovanie Projektu bezpečnosti ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 596,63
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 596,63
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy