Zmluva č. ZML-1-30/2006-130/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-30/2006-130/2006
Dodávateľ:SPAEZ spol. s.r.o., Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka a montáž bezexpanzného systému na ústrednom kúrení v objekte ŠÚ SR na Triede SNP 75, 974 89 Banská Bystrica
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 382,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 382,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR, Bratislava

Prílohy