Zmluva č. ZML-1-2/2010-200/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-2/2010-200/2010
Dodávateľ:Trexima Bratislava spol. s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vykonanie odborného prekladu vysvetliviek k medzinárodnej štandardnej klasifikácii ISCO 08 z AJ do SJ
Zmluvne dohodnutá čiastka:18 897,20
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:18 897,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy