Zmluva č. ZML-1-3-2006/220/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-3-2006/220/2006
Dodávateľ:Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Čiaskové úpravy do modulov APV DC 2000
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 530,10
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 530,10
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR, Bratislava

Prílohy