Zmluva č. ZML-1-30/2009-300/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-30/2009-300/2009
Dodávateľ:INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie metodických postupov výpočtov pre výpočet parity kúpnej sily
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 989,67
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 989,67
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy