Zmluva č. ZML-1-3/2007-220/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-3/2007-220/2007
Dodávateľ:ODIS spol. s.r.o., Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Spracovanie štatistiky cien v stavebníctve Ceny stav 10-04 - štvrťročné výkazy o pohybe cien v stavebníctve za rok 2007 podľa TP B/422/5 vydaného ŠÚ SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:18 012,35
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:18 012,35
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy