Zmluva č. ZML-1-2/2008-220/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-2/2008-220/2008
Dodávateľ:Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie aktualizácie decentralizovaného spracovania spotrebiteľských cien KPE SCDO 2-52/2008 podľa TP AB/493/0 vydaného ŠÚ SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 702,65
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 702,65
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy