Zmluvy za Štatistický úrad SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZML-3-44/2006-KP/2006 STORIN, spol. s.r.o. Bratislava Poskytovanie informácií z monitoringu elektronických a printových médií týkajúcich sa ŠÚ SR 4 645 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.01.2007 31.12.2007
ZML-3-41/2009-KP/2009 STORIN, spol. s.r.o. Bratislava Poskytovanie informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov 4 270 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.01.2010 31.12.2010
ZML-3-31/2007-KP/2007 STORIN, spol. s.r.o. Bratislava Poskytovanie informácií z monitoringu elektronických a printových médií týkajúcich sa ŠÚ SR 4 645 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.01.2008 31.12.2008
ZML-1-18/2009-130/2009 STOREAL, s r.o. Čadca Rekonštrukcia podlahy a zhotovenie priečok na 1. poschodí budovy ŠÚ SR v Nitre, Rázusova 9, 949 55 Nitra 32 316 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 16.09.2009 30.11.2009
ZML-1-30/2006-130/2006 SPAEZ spol. s.r.o., Banská Bystrica Dodávka a montáž bezexpanzného systému na ústrednom kúrení v objekte ŠÚ SR na Triede SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 5 382 0 ŠÚ SR, Bratislava 01.12.2006 15.12.2006
ZML-3-33/2009-230/2009 SOITRON, a.s. Bratislava Vybudovanie výpočtového centra ŠÚ SR 9 893 665 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 27.10.2009 31.01.2010
ZML-3-15/2007-230/2007 Softip, a.s. Banská Bystrica Poskytovanie práva používať aktuálnu verziu palikačného programového vybavenia SOFTP PROFIT 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 17.07.2007
ZML-3-47/2006-410/2006 Softec, spol. s.r.o. Bratislava Štandardná údržba aktuálnej verzie REG, dovývoj počas platnosti tejto zmluvy, opravy chýb v poskytovateľom upravovaných častiach modulov produktu PC - Axis Family, systém REG bude prevádzkovaný v prostredí programového vybavenia popísané v Dokumentácii Re 49 297 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.01.2007 01.01.2008
ZML-3-43/2009-410/2009 Softec, spol. s.r.o. Bratislava Štandardná údržba aktuálnej verzie REG, dovývoj, podpora modulu WebJet Stat 38 137 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.01.2010 31.12.2010
ZML-2-6/2009-230/2009 SMART RODONIT, s.r.o. Bratislava Dodanie 38 ks licencií na software ACROBAT 9,0 Standard 8 718 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 03.04.2009 13.04.2009
ZML-3-9/2009-200/2009 Slovak Telecom, a.s. Bratislava Pripojenie na poskytovanie verejnej telefónnej služby, verejnej elektronickej komunikačnej služby MPLS VPN a nájmu koncového zariadenia 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 10.03.2009 10.04.2009
ZML-3-34/2009-200/2009 Slovak Telecom, a.s. Bratislava Pripojenie na poskytovanie verejnej telefónnej služby, verejnej elektronickej komunikačnej služby MPLS VPN a nájmu koncového zariadenia 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.11.2009 30.11.2009
ZML-3-18/2010-200/2010 Slovak Telecom, a.s. Bratislava Pripojenie na poskytovanie verejnej telefónnej služby prístupu k dátovej sieti ST - IP/MPLS verejnej elektronickej komunikačnej služby MPLS VPN a nájmu koncového zariadenia 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 21.05.2010 20.06.2010
ZML-3-41/2006-130/2006 Siemens, spol. s.r.o. Bratislava Zabezpečenie pohotovostného servisku telekomunikačného zariadenia Siemes Hicom 300 inštalovaného v objekte ŠÚ SR, Miletičova 3 v Bratislave 106 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 29.11.2006 03.12.2006
ZML-3-17/2006-130/2006 Siemens, spol. s.r.o. Bratislava Zabezpečenie pohotovostného servisu telekomunikačného zariadenia Siemens Hicom 300 inštalovaného v objekte ŠÚ SR, Miletičova 3 v Bratislave 106 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 16.06.2006 18.06.2006
ZML-2-6/2010-130/2010 SBL acoustics, s.r.o. Bratislava Dodanie zvukového zariadenia vrátane inštalácie 5 969 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 10.06.2010 10.07.2010
ZML-2-1/2009-130/2009 SBL acoustics, s.r.o. Bratislava Dodanie a namontovanie zvukového zariadenia 9 296 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 16.01.2009 30.01.2009
ZML-1-12/2006-130/2006 SB-KLIMA Bratislava Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek do Krajských správ v Prešove, Bánskej Bystrici a Nitre 18 708 0 ŠÚ SR, Bratislava 18.05.2006 28.05.2006
ZML-1-13/2007-130/2007 SB-KLIMA Bratislava Dodávka a montáž 3 ks klimatizačných jednotiek v miestnostiach č. 643, 741 a 206 na Miletičovej 3 v Bratislave 9 699 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 06.07.2007 06.09.2007
ZML-1-19/2007-130/2007 SB-KLIMA Bratislava Dodávka a montáž dvoch ks kazetových klimatizačných jednotiek v reprografickom stredisku na 3. posch. na Miletičovej ul. v Bratislave 14 244 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 29.11.2007 14.12.2007