Zmluva č. ZML-3-44/2006-KP/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-44/2006-KP/2006
Dodávateľ:STORIN, spol. s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytovanie informácií z monitoringu elektronických a printových médií týkajúcich sa ŠÚ SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 645,29
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 645,29
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy