Zmluva č. ZML-3-15/2007-230/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-15/2007-230/2007
Dodávateľ:Softip, a.s. Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytovanie práva používať aktuálnu verziu palikačného programového vybavenia SOFTP PROFIT
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy