Zmluva č. ZML-3-41/2006-130/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-41/2006-130/2006
Dodávateľ:Siemens, spol. s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie pohotovostného servisku telekomunikačného zariadenia Siemes Hicom 300 inštalovaného v objekte ŠÚ SR, Miletičova 3 v Bratislave
Zmluvne dohodnutá čiastka:106,18
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:106,18
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy