Zmluva č. ZML-3-47/2006-410/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-47/2006-410/2006
Dodávateľ:Softec, spol. s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Štandardná údržba aktuálnej verzie REG, dovývoj počas platnosti tejto zmluvy, opravy chýb v poskytovateľom upravovaných častiach modulov produktu PC - Axis Family, systém REG bude prevádzkovaný v prostredí programového vybavenia popísané v Dokumentácii Re
Zmluvne dohodnutá čiastka:39 816,77
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:9 480,18
Celková dohodnutá čiastka:49 296,95
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava