Zmluva č. ZML-2-6/2010-130/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-2-6/2010-130/2010
Dodávateľ:SBL acoustics, s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodanie zvukového zariadenia vrátane inštalácie
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 968,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 968,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy