Zmluva č. ZML-3-9/2009-200/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-9/2009-200/2009
Dodávateľ:Slovak Telecom, a.s. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Pripojenie na poskytovanie verejnej telefónnej služby, verejnej elektronickej komunikačnej služby MPLS VPN a nájmu koncového zariadenia
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy