Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
17/12/2006/KLU ZA/2006 LESOTAXÁCIA,s.r.o., Žilina, Predmestská 68 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 19 664 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 30.01.2006
12/7/2006/KLU ZA/2006 Ing. Ján Šimkovič, Vrútky, Chotárna 3392/2 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 53 540 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 30.01.2006
50/2007/KLU ZA/2007 ŽILPO s.r.o., Žilina, Vysokoškolákov 31 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby. 0 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17
1/ZOD/16/05/ KPU PO/205 Benko Peter SUS, Kamenica nad Cirochou, Sládkovičova 520 Poskytovanie upratovacích služieb. 0 0 Krajský pozemkový úrad Prešov, Prešov, Masaryková 10
2/ZOD/1/2005/KPU PO/2005 Ľudmila Jaroščáková-upratovacie práce , Becherov Vykonávanie upratovacích prác. 108 0 Krajský pozemkový úrad Prešov, Prešov, Masaryková 10 01.08.2005
3/ZOD/16/05/KPU PO/2005 Benko Peter SUS, Kamenica nad Cirochou, Sládkovičova 520 Poskytovanie upratovacích prác. 0 0 Krajský pozemkový úrad Prešov, Prešov, Masaryková 10
4/ZOD/1/2010/KPU PO/2010 Jozef Migra, Kežmarok, Tehelňa 663/21 Upratovanie nebytových priestorov. 0 0 Krajský pozemkový úrad Prešov, Prešov, Masaryková 10
5/ZOD/1/2007/KPU PO/2007 Milenium Trade Group, s.r.o., Spišská Teplica, Obrancov mieru 358 Upratovanie nebytových priestorov. 0 0 Krajský pozemkový úrad Prešov, Prešov, Masaryková 10
38/2009/KPUBA/2009 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice, Československej armády 20 Právo objednávateľa a koncových používateľov podľa prílohy č.1 používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS Košice v súlade so zásadami a licenčnými podmienkami legálneho používania sW produktov IVeS 474 0 Krajský pozemkový úrad v Bratislave, Bratislava, Krížna 52 01.01.2009
34/2008/KPUBA/2008 Mikona s.r.o., Lúky, 327 Zmluva o poskytovaní služieb a o predaji pneuatík a doplnkového sortimentu 338 255 Krajský pozemkový úrad v Bratislave, Bratislava, Krížna 52 31.01.2008
33/2007/KPUBA/2007 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefanovičova 4 Havarijné poistenie motorového vozidla Suzuki Ignis 622 0 Krajský pozemkový úrad v Bratislave, Bratislava, Krížna 52 28.06.2007
35/2008/KPUBA/2008 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefanovičova 4 Havarijné poistenie motorového vozidla Suzuki Ignis 265 0 Krajský pozemkový úrad v Bratislave, Bratislava, Krížna 52 11.03.2008
30/2006/KPUBA/2006 HSL s.r.o., Bratislava, Panská 12 Zabezpečenie skartácie dokumentov a iných písomností na základe požiadaviek a ním stanoveného rozsahu 224 224 Krajský pozemkový úrad v Bratislave, Bratislava, Krížna 52 01.06.2006
37/2009/KPUBA/2008 Ing. Karol Mudroch - K - M - K, Bratislava, Kríková 18 Poskytnutie služby technika BOZP 600 300 Krajský pozemkový úrad v Bratislave, Bratislava, Krížna 52 16.06.2008
40/2009/KPUBA/2009 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Karadžičova 10 Premena jednej ISDN BRA na jednu TP s nutnosťou ponechania čísla 330 90 Krajský pozemkový úrad v Bratislave, Bratislava, Krížna 52 21.04.2009
39/2009/KPUBA/2009 Belys International, s.r.o., Bratislava, Zvolenská 34 Predaj kancelárskych potrieb v množstve a termíne určenom objednávkou kupujúceho 5 250 0 Krajský pozemkový úrad v Bratislave, Bratislava, Krížna 52 01.01.2009
1/2008/KPU TN/2007 Komunálna poisťovňa, Bratislava, Vladimíra Clementisa 10 Havarijné poistenie motorových vozidiel. 667 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7
4/2008/KPU TN/2008 Diners Club Slovakia,s r.o., Bratislava, Námestie slobody11 Vydávanie firemných kariet Diners Club. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7
2/2008/KPU TN/2007 Komunálna poisťovňa, Bratislava, Vladimíra Clementisa 10 Ročné poistné za celkový počet:10 vozidiel. 2 589 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7
3/2008/KPU TN/2008 Obvodný úrad v Novom Meste nad Váhom, Nové mesto nad váhom, Hviezdoslavova 36 Úprava tejto dohody je úprava vzájomných práv,povinností a vzťahov zmluvných strán. 11 396 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 01.01.2008