Zmluva č. 2/2008/KPU TN/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/2008/KPU TN/2007
Dodávateľ:Komunálna poisťovňa, Bratislava, Vladimíra Clementisa 10
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Ročné poistné za celkový počet:10 vozidiel.
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 588,56
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 588,56
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7

Prílohy