Zmluva č. 5/ZOD/1/2007/KPU PO/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/ZOD/1/2007/KPU PO/2007
Dodávateľ:Milenium Trade Group, s.r.o., Spišská Teplica, Obrancov mieru 358
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Upratovanie nebytových priestorov.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský pozemkový úrad Prešov, Prešov, Masaryková 10

Prílohy