Zmluva č. 38/2009/KPUBA/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:38/2009/KPUBA/2009
Dodávateľ:IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice, Československej armády 20
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Právo objednávateľa a koncových používateľov podľa prílohy č.1 používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS Košice v súlade so zásadami a licenčnými podmienkami legálneho používania sW produktov IVeS
Zmluvne dohodnutá čiastka:474,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:474,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský pozemkový úrad v Bratislave, Bratislava, Krížna 52

Prílohy