Zmluva č. 35/2008/KPUBA/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:35/2008/KPUBA/2008
Dodávateľ:KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefanovičova 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Havarijné poistenie motorového vozidla Suzuki Ignis
Zmluvne dohodnutá čiastka:265,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:265,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský pozemkový úrad v Bratislave, Bratislava, Krížna 52

Prílohy