Zmluva č. 2/ZOD/1/2005/KPU PO/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/ZOD/1/2005/KPU PO/2005
Dodávateľ:Ľudmila Jaroščáková-upratovacie práce , Becherov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vykonávanie upratovacích prác.
Zmluvne dohodnutá čiastka:107,94
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:107,94
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský pozemkový úrad Prešov, Prešov, Masaryková 10

Prílohy