Zmluva č. 40/2009/KPUBA/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:40/2009/KPUBA/2009
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Karadžičova 10
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Premena jednej ISDN BRA na jednu TP s nutnosťou ponechania čísla
Zmluvne dohodnutá čiastka:330,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:330,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:90,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský pozemkový úrad v Bratislave, Bratislava, Krížna 52

Prílohy