Zmluva č. 37/2009/KPUBA/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:37/2009/KPUBA/2008
Dodávateľ:Ing. Karol Mudroch - K - M - K, Bratislava, Kríková 18
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytnutie služby technika BOZP
Zmluvne dohodnutá čiastka:600,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:600,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:300,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský pozemkový úrad v Bratislave, Bratislava, Krížna 52

Prílohy