Zmluva č. 3/2008/KPU TN/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2008/KPU TN/2008
Dodávateľ:Obvodný úrad v Novom Meste nad Váhom, Nové mesto nad váhom, Hviezdoslavova 36
Predmet zmluvy - názov zmluvy: Úprava tejto dohody je úprava vzájomných práv,povinností a vzťahov zmluvných strán.
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 584,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 396,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7

Prílohy