Zmluva č. 39/2009/KPUBA/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:39/2009/KPUBA/2009
Dodávateľ:Belys International, s.r.o., Bratislava, Zvolenská 34
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Predaj kancelárskych potrieb v množstve a termíne určenom objednávkou kupujúceho
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 250,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 250,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský pozemkový úrad v Bratislave, Bratislava, Krížna 52

Prílohy