Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
3/pr0106/2006/AIN NR/2006 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Prenájom výpočtovej techniky. 10 492 0 V-bit, spol.s r.o., Nitra, Akademická 19.06.2006 19.12.2006
4/24/2006/E/AIN NR/2006 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Školenie zamestnancov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec 105 0 Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Bratislava, Botanická 19.06.2006 20.10.2006
5/14016025/AIN NR/2006 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Dodávka služieb- akreditované šlolenia a konzultácie zákazky, dodávka školiaceho materiálu ECDL pre účastníkov školeni ECDL v printovej podobe, dodávka školiaceho materiálu pre účastníkov školení v elektronickej forme 2 888 0 SOFTIP, a.s., Bánska Bystrica, Spojová 19.06.2006
62/AI/1/2008/2008/ARVI NR/2008 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Dodávka služieb stravovania, ubytovania a prenájmu školiacich priestorov. 0 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 30.06.2010
62/AI/2/2008/2008/ARVI NR/2008 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Dodávka služieb stravovania, ubytovania a prenájmu školiacich priestorov. 0 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 30.06.2010
62/AI/3/2008/2008/ARVI NR/2008 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Dodávka služieb stravovania, ubytovania a prenájmu školiacich priestorov. 0 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 30.06.2010
10/2009/S/320/2009 Agroinštitút Nitra, š.p., , Nitra Zmluva o dielo Riešenie zefektívnenia a zintenzívnenia poskytovania poradenských služieb subjektami poľnohospodárstva a lesníctva 773 500 377 284 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.06.2009 30.09.2010 -
87/2009-230-Z/2009 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Spracovanie, prevádzka a aktualizácia internetových stránok MP SR, špecializovanej štátnej správy (pozemkové a lesné úrady), stránok Značky kvality, Politiky kvality a ,,Bačova cesta" 20 000 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.07.2009 31.12.2009 1432/2009-230; 55/2009
293/2009-320-Z/2010 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Realizácia propagačno-odbornej konferencie „Pôda – možnosti čerpania prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 dňa 04.05.2010 v priestoroch Obvodného úradu, Námestie Ľudovíta Štúra 1, Banská Bystrica v počte 290 zúčastnených osôb, technického 11 900 11 900 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 20.04.2010 05.05.2010
13/2009-230-Z/2009 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Poskytnutie služieb na projekt budovanie aktualizácia a údržba informačných nástrojov rezortu - Agrokatalóg, Agroregister, Agroportál, Agrofórum 5 600 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 03.02.2009 31.03.2009
14/2009-230-Z/2009 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Poskytnutie služieb na projekt Spracovanie, prevádzka a aktualizácia internetových stránok MP SR, špecializovanej štátnej správy, stránok Značky kvality, Politiky kvality a Zemeslužby 12 600 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 03.02.2009 31.03.2009
95/2009-320-Z/2009 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Vytvorenie poradenského systému pre plnenie noriem EÚ v rámci osi II PRV SR 2007 – 2013 792 540 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 28.04.2009 30.06.2010
99/2009-320-Z/2010 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 ,,Riešenie zefektívnenia a zintenzívnenia poskytovania a využívania poradenských služieb subjektmi poľnohospodárstva a lesníctva" 773 500 377 284 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.06.2009 30.09.2010
156/2009-940-Z/2009 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Poskytnutie služieb pre projekt Spracovanie, prevádzka a aktualizácia internetovej stránky MP SR pre program podpory spotreby ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny pre deti a žiakov v školách-"Školské ovocie" 3 537 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.07.2009 31.12.2009
61/65/2009/2009/ARVI NR/2011 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Prevádzkovať, vykonávať webhosting web 9 584 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 24.03.2010
9114/2009/LMU/2009 AGROKOM-PLUS,spol. s r.o., Prešov, Pod Kalváriou40 Kúpa strojov: traktor a čelný nakladač. 56 480 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
8/2008/S/060/2008 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Agrokomplex 2008 - organizačné zabezpečenie pavilónu "Slovensko - vidiecka krajina, pavilón M1" 140 203 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 24.09.2008 30.09.2008
10/307/2010/550/Z/MPRVSR/2010 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Prípravné technicko-organizačné práce. 14 056 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 23.11.2010 31.01.2011
197/2008/AIN/2008 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Vykonávanie tlačiarenských služieb (vytlačenie dokumentov) na základe objednávok objednávateľa 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 10.04.2008 31.12.2010
203/D/475/12/09/2010 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v administratívnej budove Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, š.p. 0 445 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2010