Zmluva č. 10/2009/S/320/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10/2009/S/320/2009
Dodávateľ:Agroinštitút Nitra, š.p., , Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Riešenie zefektívnenia a zintenzívnenia poskytovania poradenských služieb subjektami poľnohospodárstva a lesníctva
Zmluvne dohodnutá čiastka:773 500,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:773 500,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:377 284,24
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Poznámka:-