Zmluva č. 5/14016025/AIN NR/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/14016025/AIN NR/2006
Dodávateľ:Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka služieb- akreditované šlolenia a konzultácie zákazky, dodávka školiaceho materiálu ECDL pre účastníkov školeni ECDL v printovej podobe, dodávka školiaceho materiálu pre účastníkov školení v elektronickej forme
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 888,03
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 888,03
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:SOFTIP, a.s., Bánska Bystrica, Spojová

Prílohy