Zmluva č. 99/2009-320-Z/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:99/2009-320-Z/2010
Dodávateľ:Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:,,Riešenie zefektívnenia a zintenzívnenia poskytovania a využívania poradenských služieb subjektmi poľnohospodárstva a lesníctva"
Zmluvne dohodnutá čiastka:773 500,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:773 500,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:377 284,24
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy