Zmluva č. 61/65/2009/2009/ARVI NR/2011

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:61/65/2009/2009/ARVI NR/2011
Dodávateľ:Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prevádzkovať, vykonávať webhosting web
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 583,66
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 583,66
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická

Prílohy